Wat zijn SDG’s en wat kun je ermee?

De wereld een betere en duurzamere plek maken, dat willen we natuurlijk allemaal. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven omarmen daarom sinds 2016 de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Denk hierbij aan thema’s als armoede, economische groei en onderwijs, maar ook diverse milieuthema’s zoals biodiversiteit en klimaatverandering.

Alle lidstaten van de Verenigde Naties zetten zich in voor het behalen van deze duurzame doelen, die in 2015 werden geïntroduceerd. In 2030 moeten deze doelen behaald zijn. Naast de support vanuit diverse grote bedrijven zijn er steeds meer MKB’s die de meerwaarde van de SDG’s inzien en zich aansluiten bij deze duurzame missie. Wat levert het je als organisatie op als je besluit SDG’s te implementeren?

SDG’s en het bedrijfsleven

In de beginfase werd vaak gedacht dat het bedrijfsleven al voldoende bijdraagt door werkgelegenheid te creëren en een belangrijke rol te spelen in de economie van een land (SDG 8). Dit is gedeeltelijk waar: vaak leveren organisaties inderdaad al een redelijk positieve bijdrage aan verschillende SDG’s. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers en inclusiviteit (SDG 16). Ze vertalen dit alleen niet altijd formeel in een SDG. Helaas hebben de meeste vormen van ondernemerschap ook een negatieve impact. Die impact is vaak niet bekend en zeker niet bewust. Zo waren organisaties zich tot een aantal jaren geleden te weinig bewust van de toeleveringsketen. Hierdoor droegen sommige bedrijven onbewust bij aan mensenrechtenschending of extreme milieuvervuiling in het buitenland.

Risico’s en kansen definiëren

De SDGs zorgen er in eerste instantie voor dat het duurzaamheidsbeleid van organisaties in beeld gebracht wordt. Wat doe je al en wat zou beter kunnen? In het begin lijkt het vaak lastig te bepalen welke doelen relevant zijn voor jouw organisatie. Belangrijk om te onthouden is dat je je als bedrijf niet meteen op alle 17 doelen hoeft te richten. Een goed beginpunt is om de risico’s en kansen in beeld te brengen die jouw bedrijfsvoering met zich meebrengt. Wellicht kun je met jouw bedrijf weinig invloed uitoefenen op het thema onderwijs. Als je er geen positieve invloed op kunt uitoefenen, is het onwaarschijnlijk dat je hier wel een negatieve impact op hebt. Tegelijkertijd gebruik je misschien wel veel energie. Zo kun je alle doelen afgaan en afwegen welke impact je hebt of kunt hebben en welke risico’s zich voordoen in jouw toeleveringsketen.

Een langetermijnvisie

Daarnaast is de benadering van de doelen allesbepalend. In sommige gevallen zien organisaties de duurzaamheidsdoelen als regels die ze opgelegd krijgen. SDG’s zijn niet formeel vastgelegd in de wet. In die zin is het dus geen verplichting die de overheid je oplegt. Wel worden de thema’s van de SDG’s steeds vaker gekoppeld aan bepaalde wetten, waardoor ze kunnen bijdragen aan het realiseren van wettelijke eisen en regels. Zo is de exportkredietverzekering een belangrijk middel voor internationaal opererende organisaties om de werkzaamheden in het buitenland uit te kunnen blijven voeren. Steeds meer worden de eisen om in aanmerking te komen voor deze verzekering afgezet tegen je impact (positief en negatief) als organisatie. Impact is dan weer gekoppeld aan belangrijke thema’s uit de SDG’s, zoals impact op de lokale bevolking en het milieu. Een positieve benadering en langetermijnvisie zijn essentieel.

Als organisatie krijg je redelijk veel vrijheid om zelf invulling te geven aan de SDG’s. Als je de belangrijkste risico’s en kansen van jouw bedrijfsvoering in beeld gebracht hebt, weet je ook welke doelen je moet gaan implementeren in jouw organisatie. Als de eerder genoemde exportkredietverzekering belangrijk voor je is om internationale werkzaamheden te kunnen blijven verrichten, dan is dit voor jou een kans om te zorgen dat je klaar bent voor de toekomst. Door tijdig mogelijke risico’s op te vangen, zullen deze je later niet in de weg gaan zitten. De visie is hier de duurzaamheid van je bedrijf met businesskansen op de lange termijn. Duidelijk is wel dat bedrijven die niet bezig zijn met de SDG’s op de lange termijn weinig kans hebben te blijven bestaan.

Yasmin Broere

11 mei 2021