Jaarverslagen

We zeggen altijd dat we ons als bureau niet specialiseren in een bepaalde richting. Maar voor jaarverslagen moeten we dat beeld wat bijstellen. Want daar weten we inmiddels echt veel van. Jaarlijks schrijven we een twintigtal jaarverslagen. We helpen organisaties om de beschrijving van hun niet-financiële informatie (waaraan steeds meer eisen worden gesteld) te laten aansluiten bij de traditionele onderdelen van het verslag. Wil jij jouw verslag verbeteren? Wij ondersteunen je graag.

Wij kennen de ontwikkelingen

Corporate governance code, GRI, IIRC, CSRD, waardecreatiemodel, materialiteitsanalyse, stakeholderonderzoek, transparantiebenchmark, SDG’s: de laatste jaren buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. Wij kennen de praktijk en laten je jaarverslag aansluiten bij de laatste eisen en normen.

Over het jaar 2022 schreven wij onder andere de jaarverslagen van Amvest, De Nederlandse Loterij, Havenbedrijf Rotterdam, Heijmans, Jaarbeurs Utrecht, Loodswezen, Meerlanden, Notre Dame en Van Oord.

“We kunnen zeker uit de voeten met jullie werk! Hele waardevolle aanpassingen en scherpe vragen. Dat helpt ons in de zoektocht die het dit jaar is.”

Onze andere producten:
artikelen  magazines  websites  beleidsrapporten  boeken