Wij vertalen jouw teksten

Vertalen gaat verder dan het omzetten van tekst in een andere taal. Daarom zeggen wij liever niet ‘vertalen’, maar ‘hertalen’. Wij kijken kritisch naar jouw teksten en hertalen die naar het Engels en het Duits en andersom. We zorgen ervoor dat de lezer zich in de tekst herkent, met begrijpelijke en gebruikelijke taal.

Verschillende vertaalstrategieën

Er zijn verschillende manieren om vertalingen te benaderen. Soms gaat het om een letterlijke vertaling, soms om een hertaling voor de lokale markt, soms om een nog vrijere interpretatie van het origineel. Er zijn opdrachten waarbij we heel dicht bij het origineel moeten blijven. Bij juridische, medische en technische teksten bijvoorbeeld.

Ook in bijsluiters en gebruiksaanwijzingen mag er geen ruimte zijn voor andere interpretaties. Die moeten feitelijk juist zijn, zo helder en duidelijk mogelijk. De vertalingen moeten de brontekst zo dicht mogelijk volgen. Juridische en medische vertalingen zijn dan ook echt een specialisme.

Taal of boodschap

Vaker krijgen wij opdrachten waarbij het niet gaat om letterlijk vertalen. De brontekst is slechts input voor informatie en verhaal, maar geen doel op zich. Wij schrijven dan een nieuwe tekst in de doeltaal waarin we wel het concept, de boodschap en het gevoel van het origineel terug laten komen. Dit zien we vooral bij marketing-, advertentie- en pr-teksten.

Wat is het concept achter het origineel? Wat wil de klant met de tekst of uiting bij het publiek bereiken? En hoe verwoorden we dat dan het beste in de doeltaal? Daar staan we eerst bij stil voordat we een nieuwe, effectieve tekst schrijven, helemaal passend bij de lokale markt en lezers.

Afwegingen per vertaling

Meestal bevindt een vertaling zich tussen deze twee uitersten. Geen letterlijke vertaling, dus wel een bewerking, maar niet volledig los van de brontekst. Uitdrukkingen, context en stijl passen we aan zodat ze organisch passen in de doeltaal. Als schrijvers voelen we dat aan en hebben we daar ervaring mee. Zo vertalen wij voor internationale bedrijven geregeld de Engelstalige teksten van hun hoofdkantoor voor de Nederlandse markt.

Wij zetten zo’n tekst dan niet alleen om naar het Nederlands, maar maken ook de slag naar de lokale situatie en de corporate stijl in Nederland. Zo passen de vertaalde teksten nog steeds bij de global organisatie én zijn ze treffend voor het Nederlandse publiek. Aan een goede vertaling mag je nooit kunnen aflezen van welke brontaal hij afkomstig is.