Drie tips om vlotte teksten te schrijven

Een tekst bestaat uit verschillende bouwstenen: van woord naar zin, van zin naar alinea en van alinea naar hoofdstuk. Op alle niveaus kun je de leesbaarheid van je tekst vergroten.

Het vergt tijd en energie om een vlotte tekst te schrijven die inhoudelijk deugt. Doorgaans gaan er meerdere redactierondes overheen voordat je het eindresultaat op papier hebt staan. Bij die redactie kun je aandacht besteden aan alle denkbare aspecten van een tekst, van werkwoordspelling tot aan lettergrootte. Hieronder geven we drie tips over woordkeuze, zinsbouw en alineaopbouw.

1. Kies eenvoudige woorden

Over het algemeen is een tekst beter leesbaar als het woordgebruik eenvoudiger is. Het is niet altijd mogelijk om het makkelijkste woord te kiezen. Soms is jargon noodzakelijk om je boodschap over te brengen en in andere gevallen ligt de betekenis van het moeilijke woord dichter bij de waarheid. Bepaal desondanks bij elke tekst of je woordkeuze aansluit op de doelgroep en of je de boodschap niet onnodig ingewikkeld onder woorden hebt gebracht.

2. Bouw actieve zinnen

Zinsbouw is een complex onderdeel van het schrijfproces. Als stelregel kun je aanhouden dat de actieve vorm prettiger leest dan de lijdende vorm en dat de naamwoordstijl ook vertragend werkt. Een voorbeeld: “Het schrijven van teksten wordt moeilijk gevonden door veel mensen.” Deze zin is omslachtig geformuleerd. Het is beter om de lijdende vorm en naamwoordstijl te vervangen: “Veel mensen vinden teksten schrijven moeilijk.”

3. Structureer je alinea’s

Een zakelijke tekst volgt vrijwel altijd de indeling inleiding, kern en slot. Die structuur kun je ook aanhouden op alineaniveau. Je begint met een kernzin die de belangrijkste informatie bevat van de alinea. Daarna beschrijf je de details in het midden van de alinea. Is er concluderende informatie? Dan rond je de alinea daarmee af. Zo niet, dan kun je met de slotzin een bruggetje bouwen naar de volgende alinea.

Het is niet makkelijk om vlotte teksten te schrijven. De bovenstaande drie tips kun je in iedere situatie toepassen. Bedenk dus altijd of je woorden eenvoudiger kunnen, je zinnen actief genoeg zijn en je alineaopbouw logisch is.

Wil jij je teksten verbeteren?

Wil je meer weten over zakelijke teksten? Heb je een andere vraag over schrijfvaardigheid? Of heb je behoefte aan intensieve begeleiding? Neem contact met ons op.

Stephan Borggreve

23 juni 2024