Wat komt er kijken bij de productie van een magazine?

Een periodiek personeelsblad of relatiemagazine, een eenmalige jubileumuitgave of een serie magazines rondom een bepaald thema: het hele jaar rond werken we bij Tekstschrijvers wel aan een of meerdere bladen. Wat komt er kijken bij de productie van een magazine? We leggen het uit in acht stappen.

1. Begin met een idee

Een bladformule geeft houvast en zorgt voor uniformiteit tussen de verschillende uitgaven. Bij een eenmalige uitgave kun je volstaan met een korter plan van aanpak.

Leg in ieder geval de volgende onderdelen vast:
– Het doel
– De doelgroep
– Rubrieken
– Aantal pagina’s (let op: altijd een veelvoud van 4)

2. De redactievergadering

In de redactievergadering komt iedereen samen die betrokken is bij het magazine. Vaak zijn dat leden van de communicatieafdeling, maar ook tekstschrijvers, fotografen en inhoudelijk deskundigen. Al brainstormend geef je concrete invulling aan het idee uit stap 1. Per pagina of rubriek leg je het onderwerp vast.

Denk daarbij ook aan:
– De insteek van het artikel
– De interviewkandidaten
– Ideeën voor beeld en fotografie
– Ideeën voor het format en de opmaak van de pagina

3. Indeling en briefing

Na de redactievergadering stel je de definitieve indeling van het magazine vast. Welk artikel komt waar in het magazine? Welke pagina’s worden een spread? Dit is soms even puzzelen. Per artikel stel je een briefing op, waarmee tekstschrijver en fotograaf aan de slag kunnen.

4. Tekst en fotografie

Tekstschrijvers en fotografen maken afspraken met de interviewkandidaten en gaan op pad. Als ze samen naar een afspraak kunnen, worden interviewkandidaten minder belast. Bovendien lukt het dan vaak om tekst en beeld optimaal op elkaar te laten aansluiten. Teksten en beelden worden afgestemd met de geïnterviewden.

5. Reviewronde 1

Als alle artikelen klaar zijn, krijgt de hoofdredactie (vaak de communicatieafdeling) alle verhalen te lezen als Wordversie. Eventuele correcties kunnen dan makkelijk doorgevoerd worden. Ook bepaal je in deze fase welke beelden er bij een artikel gebruikt worden.

6. Opmaak

Definitieve teksten en beelden gaan naar de vormgever. Misschien is er al een stramien voor de pagina’s (bijvoorbeeld bij een periodiek). Zo niet, geef de vormgever gerust jouw ideeën mee over de opmaak.

7. Reviewronde 2

Na de opmaak levert de vormgever de opgemaakte versie als pdf op. Deze reviewronde noemen we daarom ook wel de pdf-controle. Digitaal blader je al door een echt magazine om het resultaat van de opmaak te beoordelen. Let vooral ook op de tekst. Ongelukkige afbrekingen of alinea’s die ineens zijn verdwenen; het kan allemaal voorkomen.

8. Drukwerk

Is de pdf akkoord, dan kan er een hires-bestand naar de drukker. De drukker sluit de productie af. Daarvoor heeft hij de juiste informatie nodig. Denk aan oplagecijfers, papiersoort en adressenlijsten (als het magazine per post verstuurd wordt). Als je deze gegevens op tijd aanlevert, kunnen de persen gaan draaien op het moment dat het bestand bij de drukker binnenkomt.

Meer weten?

Er komt dus veel kijken bij de productie van een magazine. Met een team werk je toe naar een tastbaar eindresultaat. Dat geeft veel voldoening. Wil je meer weten over de productie van magazines? Heb je een vraag over een specifieke stap? Of heb je ondersteuning nodig, in welke fase dan ook? Neem contact met ons op!

Enzo Nahumury

11 juni 2021