Waarom en hoe schrijf je een corporate story?

Een verhaal is een effectieve manier om een boodschap over te brengen. Dat komt omdat onze belevenis voor een groot deel door verhalen wordt beïnvloed. In dit artikel lees je hoe een goede corporate story jouw organisatie verder helpt.

Met verhalen delen we fantasieën, kennis, normen en waarden, enzovoorts. Ook brengen we via verhalen cultuur en identiteit over. Een voorbeeld daarvan is de corporate story, een verhaal dat beschrijft wat je als organisatie doet en waarom je het doet. Het belicht de geschiedenis en de toekomst van een organisatie. Daarnaast beschrijft het de bedrijfscultuur en de werknemers. Een corporate story vertelt lezers waar een organisatie voor staat. En misschien nog belangrijker: lezers ontwikkelen een gevoel voor de organisatie en kunnen bepalen of ze de benoemde normen en waarden delen.

Wat is het nut van een corporate story?

Er zijn verschillende redenen om als organisatie een corporate story op papier te zetten. Zo kan het zijn dat je een imago wilt bevestigen en uitdragen of dat twee organisaties fuseren en er één bedrijfscultuur moet worden gesmeed.

Iedere organisatie staat ergens voor, heeft een geschiedenis en doelen voor de toekomst. Deze informatie bepaalt hoe je jezelf als organisatie op de markt beweegt, hoe je communiceert over je activiteiten en hoe je wilt dat anderen de organisatie zien. Het is een reflectie van de identiteit en dat is wat jou onderscheidt van andere organisaties. Een corporate story kan helpen om hier helderheid in te scheppen.

Ook kan een corporate story zorgen voor binding. Dit kan helpen bij recruitment- en salesstrategieën. Als medewerker wil je weten bij welke club je hoort, welk doel je dient en welke normen en waarden daarbij horen. Als iemand zich herkent in de kernwaarden van de organisatie ontstaat een intrinsieke verbinding. Als je bijvoorbeeld voor een organisatie wilt werken die dierenrechten beschermt of een positieve impact op het milieu heeft, zul je eerder deze verbinding voelen wanneer je een corporate story leest waaruit blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda staat.

Hetzelfde principe geldt voor consumenten. Als je je kunt vinden in de normen en waarden van het merk, zul je eerder geneigd zijn er iets van te kopen. Toch is het hoofddoel van een corporate story niet om iets te verkopen. Dit is slechts een mooie bijkomstigheid. Met een corporate story wil je het merk uitdragen.

Essentiële onderdelen

Er bestaat niet één enkel format voor een corporate story. Wel zijn er richtlijnen om je op weg te helpen. Begin met beschrijving van wie je bent als organisatie. Om deze vraag te beantwoorden is het goed terug te kijken naar hoe het allemaal is begonnen en welke gebeurtenissen de organisatie gevormd hebben. Waarom is de organisatie opgericht? Definieer welk probleem de organisatie wilde aanpakken of welk gat in de markt ze op wilde vullen. Vertel dan welke maatschappelijke rol de organisatie vervult.

Tot slot is een visie van belang. Wat zijn je doelen en hoe zie je de organisatie in de toekomst? Deze elementen – verleden, heden en toekomst – geven de identiteit het beste weer. Als je deze informatie concreet hebt, kun je het verhaal aan het publiek vertellen. Belangrijk is om de schrijfstijl te laten aansluiten op de stijl van de organisatie. Betrek zoveel mogelijk medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie bij de totstandkoming van het verhaal. Zij vormen immers de cultuur die je beschrijft.

Heb jij een corporate story nodig?

Wil je het verhaal over jouw bedrijf op papier zetten? Heb je daar een specifieke vraag over of heb je ondersteuning nodig bij het schrijfproces? Neem contact met ons op.

Yasmin Broere

20 april 2024