Drie jaarverslagen

Verzekeringsmaatschappij Bovemij publiceert voor drie verschillende organisatie-onderdelen elke jaar drie jaarverslagen die elkaar deels overlappen. In 2022 wilden zij inhoudelijk een verbeterslag maken (met onder andere meer aandacht voor duurzaamheidsonderwerpen) en tevens ondersteuning inroepen voor het schrijven en redigeren van alle content. Gezamenlijk hebben we een contentplan inclusief tijdplanning en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen opgesteld; vervolgens zijn we volgens de gemaakte afspraken aan het werk gegaan. De samenwerking verliep heel soepel en we hebben proces en product een lift kunnen geven.