Waarom jouw woningcorporatie een magazine nodig heeft

Een woningcorporatie heeft te maken met verschillende stakeholdergroepen, waaronder de huurders, het personeel, professionele partners en toeleveranciers en de overheid. Een magazine is een effectieve manier om met deze groepen te communiceren. Digitaal of in print: in een magazine kun je breeduit vertellen over jouw positie, jouw beleid en keuzes.

Woningcorporaties staan midden in de maatschappij. Ze vervullen de sociale functie om huurders aan onderdak te helpen, zijn betrokken bij woningbouw en herbestemmingen, zijn ene belangrijke factor in de ontwikkeling van wijken en hebben direct te maken met veranderende wet- en regelgeving. Genoeg om over te vertellen!

Een magazine? Waarom dan?

Waarom maak je een magazine? Dat hangt af van de situatie. De meeste woningcorporaties willen hun stakeholders betrokken houden bij de bedrijfsvoering. Ze willen de lezer informeren over de gang van zaken, liefst op een onderhoudende manier. Doorgaans hebben woningcorporaties ook veel te vertellen. Een magazine geeft ze de gelegenheid om een grote variëteit aan onderwerpen in één keer te bespreken, zodat ze hun relaties niet steeds hoeven lastig te vallen met een nieuwsbrief.

De voordelen van een magazine

Er zijn goede redenen om te kiezen voor een magazine als communicatiemiddel. Het geeft je de mogelijkheid om vaste rubrieken te introduceren waar je lezer aan kan wennen. Dat vergroot de betrokkenheid van je publiek. Ook kun je de actualiteiten diepgaander beschrijven dan als je bijvoorbeeld via social media met je stakeholders communiceert. Een interview van drie pagina’s is nu eenmaal informatiever dan een LinkedIn-bericht van maximaal 1300 tekens.

Een onderhoudend magazine

Hoe maak je een informatief en onderhoudend magazine voor verschillende stakeholders? Dat is niet eenvoudig. Bij het proces zijn verschillende partijen betrokken die allemaal een onmisbare rol spelen. Wij hebben drie problemen beschreven waar je tegenaan loopt als je een goed magazine wilt produceren. Je kunt ook onze whitepaper downloaden.

Wij produceren jouw magazine

Bureau Tekstschrijvers heeft de expertise om een aantrekkelijk, onderhoudend en informatief magazine te produceren. Wij helpen je daar graag mee.

Meer weten? Bel, app of mail ons!