Programmadocument

Met de inbreng van veel verschillende partijen heeft provincie Utrecht een innovatieprogramma opgesteld voor de stimulering van ‘de gezonde leefomgeving’. Wij werden gevraagd om het bestaande rapport van 45 pagina’s in te korten tot minder dan 10 pagina’s en er een begrijpelijk, aansprekend en concreet plan van te maken. Eerst maakten wij een structuurvoorstel waarin we onze keuzes en aandachtspunten toelichtten; na accordering daarvan door de inhoudelijk betrokkenen schreven wij het hele document.