Numidia Annual Report

Numidia is een grote speler in de zuivelindustrie. Het internationale bedrijf heeft als missie om de duurzaamste en beste leverancier van zuivelproducten in de wereld te worden.

In 2022 gingen wij in gesprek met Numidia om hun jaarverslag te professionaliseren. Het hoofdkantoor van Numidia is in Nederland, maar de organisatie communiceert ‘English first’. Ons team, een combinatie van Engelstalige, Nederlandstalige en tweetalige schrijvers, sloot daar perfect bij aan. Als hoofdaannemer organiseerden wij de totstandkoming van het jaarverslag van begin tot eind. Op basis van de wensen en eisen van Numidia, ontwikkelden we een contentplan. Numidia koos ervoor om zelf de teksten te schrijven en door ons te laten redigeren. Parallel hieraan liep het ontwerpproces. In samenwerking met een vormgever ontwikkelden we een template voor zowel een pdf- als webversie van het verslag, volledig in lijn met de huisstijl van Numidia. Ook werkten we samen met F19 aan de ontwikkeling van hun digitale rapportageplatform op basis van het ontwerp

We zijn trots op het resultaat. En veel belangrijker nog: Numidia en hun stakeholders zijn dat ook. Zowel de digitale als printversie van het verslag springt in het oog, dankzij een modern, professioneel en aansprekend ontwerp. De structuur van het verslag is helder en CSRD-proof, de Engelstalige teksten zijn doeltreffend, de stijl past bij de unieke, open cultuur van Numidia.