Meerlanden jaarverslag

Meerlanden doet aan afvalinzameling, recycling en reiniging voor gemeenten en bedrijven in Noord- en Zuid-Holland. De organisatie stelt zich ten doel alle afval terug te brengen in de kringloop. Meerlanden ontzorgt gemeenten door het integraal beheer van de openbare ruimte en door dienstverlening op het gebied van gladheidsbestrijding.

Sinds 2016 zijn wij betrokken bij de productie van het jaarverslag van Meerlanden. In 2019 vroeg de organisatie ons niet alleen interviews te houden en artikelen te schrijven, maar ook de hele regie op ons te nemen over het verzamelen, ordenen en produceren van content, inclusief het bewaken van de planning en het verzorgen van correctierondes en versiebeheer.

Binnen de afgesproken tijd en budget ligt er een jaarverslag waar de opdrachtgever heel tevreden mee is. Op basis van het contentplan kunnen we bovendien heel gedetailleerd inzoomen op onderdelen die we het volgend jaar weer anders willen en wat dat betekent voor proces en product.