Kunskapsskolan position paper

In 2000 werden in Zweden de eerste Kunskapsskolan scholen geopend. Met als doel een generatie op te leiden die in de 21e eeuw het verschil kan maken. Het nieuwe onderwijsconcept gaat uit van de ambitie en talenten van elke individuele leerling. In 2014 werd de organisatie Kunskapsskolan Nederland opgericht om ook in Nederland gepersonaliseerd onderwijs betaalbaar, uitvoerbaar en behapbaar in te voeren. Inmiddels werkt Kunskapsskolan Nederland samen met zo’n zestig scholen in het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het primair onderwijs.

Wij schreven een position paper om voor collegascholen de doelstelling, visie en methodiek van Kunskapsskolan te verduidelijken. De directe aanleiding tot de paper was de publicatie ‘Toekomst van ons onderwijs’,  waarin de onderwijskoepels opriepen tot ‘groot onderhoud aan het Nederlands onderwijssysteem om ervoor te zorgen dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen het optimale uit hun talenten te halen’. Zonder te pretenderen alle wijsheid in pacht te hebben, signaleert Kunskapsskolan Nederland in de position paper kansrijke concepten en aanknopingspunten om door te pakken.

Op basis van twee grote online discussies met het bestuur van Kunskapsskolan en een aantal aangesloten scholen en een interne beleidsnotitie schreven wij de volledige paper, die nu ook ingezet wordt in de discussie met het ministerie over onderwijsontwikkeling.