Beleidsdocumenten voor de gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg vroeg ons de totstandkoming van een nieuw evenementenbeleid en handboek voor organisatoren te ondersteunen. Het evenementenbeleid gaat in op de ambitie van de gemeente om een sterke evenementenstad te worden en te blijven, zet de doelstellingen uiteen en gaat in op de actiepunten om deze doelstellingen te behalen. Het handboek beschrijft stap voor stap het proces en de regels voor het organiseren van een evenement in de gemeente Tilburg. De gemeente hecht veel waarde aan heldere en prettig leesbare teksten en zag ruimte voor verbetering. Daarom deden wij een voorstel voor een nieuwe structuur voor beide documenten. De opdrachtgever leverde de teksten aan op basis van de structuur en wij herschreven ze.

Ook ondersteunden we de gemeente bij de vormgeving van beide documenten. Daarvoor werkten we samen met een van onze vaste partners. De vormgever zorgde voor een professionele uitstraling, een heldere navigatie en prettige gebruikerservaring.

In de zomer van 2023 stemde de gemeenteraad in met het beleid. De stakeholders waren zeer te spreken over de kwaliteit van zowel de teksten als de vormgeving. Het beleidsdocument ondersteunt de komende drie jaar de interne besluitvorming en het handboek vereenvoudigt in de toekomst de vergunnings- en subsidieaanvragen voor evenementen.