Portfolioplannen voor Amvest

De drie fondsmanagers van Amvest maken elk jaar voor hun fonds een plan met begroting en prognoses. Amvest vroeg ons een concept te ontwikkelen voor een stramien, zodat de managers voortaan volgens een vaste structuur hun plannen presenteren en de plannen ook beter onderling vergelijkbaar zijn. In intensief overleg met de managers hebben we een heldere structuur neergelegd en een werkwijze ontwikkeld waarin wij elk jaar voor Amvest de eindredactie verzorgen en het stramien bewaken.