Heijmans

De afgelopen zeven jaar schreven wij het jaarverslag van Heijmans. Te beginnen met het opstellen van een contentplan, waarin de doelstellingen voor GRI en de Transparantiebenchmark verwerkt zijn. Heijmans loopt in de branche voorop in het verduurzamen van hun activiteiten.