Havenbedrijf Amsterdam

Voor Havenbedrijf Amsterdam schreven wij jaarlijks het jaarverslag en daarnaast onder andere teksten voor het project Havenhart. In 2021 schreven wij de Visie schone scheepvaart – Op weg naar een emissievrije scheepvaart in 2050.