gemeente

Als Rotterdams bureau werken wij graag voor onze eigen gemeente. Voor de afdeling Communicatie Veiligheid van gemeente Rotterdam schreven we geregeld verslagen van congressen, symposia en andere bijeenkomsten in het kader van veiligheid. Voor Rotterdampas schrijven wij al jarenlang elke maand de aanbiedingen.