Erasmus MC

Erasmus MC vroeg ons het bidbook, de jaarrekening en het Treasury Statuut te vertalen vanuit het Nederlands in het Engels. Ook herschreven we een Nederlandstalige tekst over duurzaamheid. Daarnaast voeren we wisselende opdrachten uit, zoals de Engelstalige eindredactie over vijftig zelfevaluatierapporten.