De inhoudsopgave op zijn kop

Opdrachtgever

Havo Notre Dame

Vraag

Jaarverslag

Doorlooptijd

Twee maanden

De opdrachtgever

Notre Dame is een categoriale havo-school in Beek bij Nijmegen. De school heeft een geheel eigen werkwijze (‘Eigenwijs leren’) met een vergaande individualisering en eigen keuzes en eigenaarschap voor leerlingen.

De vraag

Help ons mee het jaarverslag te schrijven. Door tijddruk van interne betrokkenen is dat elk jaar een verplicht nummer, waardoor ook het eindproduct niet meer is dan hetgeen wettelijk voorgeschreven wordt.

Onze aanpak

Omdat de school zo’n specifieke eigen werkwijze heeft, hebben wij geadviseerd de traditionele hoofdstukindeling los te laten en het jaarverslag in te delen volgens de thema’s en onderwerpen die vanuit hun visie centraal staan. We hebben een inhoudsopgave ontworpen die daarbij aansluit, waar bij we uiteraard gezorgd hebben dat alle (voor de inspectie) verplichte onderdelen een logische plek kregen. Vervolgens hebben we alle onderdelen met de directie doorgesproken en vervolgens geschreven.

Het resultaat

De directie heeft al van veel kanten – in de eerste plaats van de eigen MR – te horen gekregen dat dit verslag veel prettiger leest en veel beter ‘te behappen’ is dan de traditionele verslagen van vorige jaren. Ook het rapporteren volgens de lijnen van de eigen visie en werkplannen, kreeg veel waardering. Het jaarverslag is nu een relevant informatie- en communicatiemiddel voor veel bredere doelgroepen dan voorheen.