Visierapport waterstof

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord schreven wij voor een consortium van NAM, GasUnie, GasTerra, Port of Den Helder, gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en New Energy Coalition een visierapport over de productie en distributie van blauwe waterstof en het ontwikkelen van infrastructuur.

Waterstof is een schone energiedrager. Bij de huidige productie van waterstof uit aardgas komt echter CO2 vrij in de atmosfeer. Daarom noemen we dit grijze waterstof: de energiedrager zelf is schoon, maar het productieproces is vervuilend. Op dit moment wordt de meeste waterstof in Nederland op deze wijze geproduceerd. Blauwe waterstof wordt ook gewonnen uit aardgas. Het verschil met grijze waterstof is, dat de bij de productie vrijkomende CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, bijvoorbeeld in lege gasvelden op zee. Blauwe waterstof is daardoor CO2-arm en leidt tot ongeveer een tiende van de uitstoot van grijze waterstof.

Idealiter wordt waterstof gemaakt met energie uit duurzame elektriciteitsbronnen. Deze variant noemen we groene waterstof, omdat zowel het productieproces als het eindproduct duurzaam is. We zijn echter nog niet in staat op grote schaal groene waterstof te produceren, omdat er nog niet genoeg groene stroom is. Het consortium H2Gateway pleit daarom voor een tussenfase van centrale productie van blauwe waterstof om de ontwikkeling van een Europese infrastructuur te versnellen.