Boekje SDG's in de tuinbouwsector

De meeste bedrijven binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben een prominent duurzaamheidsbeleid. Daarmee dragen ze rechtstreeks bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Helaas blijven de bedrijven toch in de schaduw staan van de ‘usual suspects’ – de grote multinationals – die op zichzelf al een grote impact hebben op de SDG’s. Daarom nam de Topsector T&U het initiatief voor een gezamenlijke publicatie. De sector als geheel levert namelijk een substantiële bijdrage aan duurzaamheid, die inzichtelijk te maken is aan de hand van de Sustainable Development Goals. Daarmee zet de Topsector zichzelf op de kaart bij het ministerie van LNV én bij de Verenigde Naties.

We spraken met meerdere collega’s achttien prominente bedrijven uit de sector – geselecteerd door de Topsector – verdeeld over vijf interviewdagen. Van zaadveredelaar tot kassenbouwer en van groentekweker tot technologieleverancier. In de gesprekken – die we voerden samen met de duurzaamheidsexperts van onze partner Sustainalize – zochten we naar een concrete casus die aan één aspect van duurzaamheid raakt. Daaraan koppelden we één of meerdere SDG’s. We schreven de casussen en stemden ze af met de geïnterviewde bedrijven. Waar nodig schreven we een tweede versie van het verhaal, waarin we de opmerkingen van de geïnterviewden verwerkten. De Topsector T&U verzorgde de opmaak en publicatie.

In de brochure staan voorbeelden van zestien bedrijven en twee brancheverenigingen die vertellen over hun bijdrage aan een aantal specifieke SDG’s. De brochure is een inspiratie voor de hele sector, om verdere stappen te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Ook zetten de voorbeelden de Topsector goed op de (internationale) kaart bij de Verenigde Naties.