CZ verzekeringen jaarverslag

Met 3,5 miljoen verzekerden behoort CZ groep tot de drie grootste zorgverzekeraars van Nederland. Het is een niet op winst gerichte onderlinge waarborgmaatschappij. Het Centraal Ziekenfonds werd in 1930 opgericht in Tilburg.

In 2018 wilde CZ groep het jaarverslag voor het eerst digital first maken en meteen een uitsplitsing realiseren tussen een core- en een more-verslag. In het core-verslag kwamen uitsluitend de wettelijk verplichte onderdelen, zoals het financieel verslag; in het more-gedeelte wilde CZ een bredere doelgroep aanspreken en meer informatie bieden over mvo-beleid en -activiteiten.

In nauwe samenwerking met twee interne medewerkers van CZ hebben we allereerst een gedetailleerd contentplan opgesteld. Welke thema’s en onderwerpen komen in welk verslag? Wat is mvo en wat is algemeen beleid? Welke beschrijvingen moeten in beide verslagen terugkomen? En is dat dan exact dezelfde tekst of een variant? Al die vragen kwamen langs in een intensief voortraject van goed doordenken van de uitsplitsing. Vervolgens zijn we aan het werk gegaan met lezen, mensen spreken en schrijven. In de nieuwe opzet koos het management voor meer nadruk op de langetermijn-waardecreatie van de organisatie en op de niet-financiële impact. Omwille van verwachtingenmanagement hebben wij dat in de gesprekken met andere functionarissen in de organisatie steeds toegelicht en van context voorzien. Bovendien was een strakke planning nodig, omdat reeds voor kerst een complete versie van het verslag gewenst was. Met de inzet van drie verschillende schrijvers – onder de leiding van één schrijver-projectcoördinator – hebben we dat voor elkaar gekregen.

Alle betrokkenen zijn tevreden over het nieuwe digitale jaarverslag. De digitalisering en de indeling in thema’s geeft de organisatie meer ruimte om ‘impactverhalen’ te presenteren en achtergronden van mvo-beleid te schetsen. In het jaar daarna maakten we daarmee op basis van ‘lessons learned’ een verdere slag. Ook het jaarverslag van 2019 hebben wij – in het nieuwe format – geschreven.