leraar.nl webredactie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had de website leraar.nl speciaal opgezet voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Met nieuws, reportages, interviews en aankondigingen van evenementen. De website wilde leraren een platform bieden met informatie en artikelen over collega-leerkrachten.

Wij hadden zitting in de redactie en schreven wekelijks een lang en een kort artikel. Met veel praktijkvoorbeelden waar leerkrachten zelf aan het woord kwamen. Het was de bedoeling om de verbinding te versterken tussen het praktijkveld van de leraren en de beleidsmakers op het ministerie. In het begin van de coronaperiode hebben wij extra veel artikelen geschreven om leraren te inspireren en praktische voorbeelden te geven van hoe om te gaan met afstandsonderwijs.

We werkten voor dit project samen met Communicatiebureau HVR Group. Zij verzorgden vooral het technische web-gedeelte en wij leverden de artikelen. Tweewekelijks was er een redactievergadering op het ministerie van OCW in Den Haag.