leraar.nl webredactie

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de website leraar.nl speciaal opgezet voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Met nieuws, reportages, interviews en aankondigingen van evenementen. De website wil leraren een platform bieden met informatie en artikelen over collega-leerkrachten.

Wij hebben zitting in de redactie en schrijven wekelijks een lang en een kort artikel. Met veel praktijkvoorbeelden waar leerkrachten zelf aan het woord komen. Het is de bedoeling om de verbinding te versterken tussen het praktijkveld van de leraren en de beleidsmakers op het ministerie. In het begin van de coronaperiode hebben wij extra veel artikelen geschreven om leraren te inspireren en praktische voorbeelden te geven van hoe om te gaan met afstandsonderwijs.

We werken voor dit project samen met Communicatiebureau HVR Group. Zij verzorgen vooral het technische web-gedeelte en wij leveren de artikelen. Tweewekelijks is er een redactievergadering op het ministerie van OCW in Den Haag.