Havenbedrijf Amsterdam jaarverslag

Als ‘batterij van de stad’ neemt Havenbedrijf Amsterdam het voortouw in de energietransitie en de realisatie van een circulaire economie voor de stad en de regio. Veel initiatieven worden ontwikkeld om klanten, ladingen en activiteiten duurzamer te laten groeien. Sinds 2018 mogen wij het jaarverslag schrijven en meedenken en adviseren over de thema’s en de centrale boodschap van de organisatie.

We starten het project elk jaar met een uitgebreid gesprek met de raad van bestuur. In dat interview bespreken we de thema’s van het afgelopen jaar, de meest relevante ontwikkelingen en de belangrijkste resultaten en mijlpalen. Die informatie geeft ons een kader en aandachtspunten voor onze gesprekken met andere stakeholders. Maar eerst stellen we in nauwe samenwerking met de afdeling communicatie een contentplan op, waarin we de hoofdstukindeling bepalen en al vooraf vastleggen wat de belangrijkste onderwerpen per hoofdstuk zijn. Dat geeft houvast voor alle betrokkenen.

De interviews, het vergaren en selecteren van informatie en het schrijven van het verslag voelt elk jaar weer als een voorrecht. We krijgen veel inzicht in complexe en maatschappelijk relevante vraagstukken en oplossingen. En we spelen een rol bij het scherp krijgen van die verhalen.