Erasmus Universiteit begroting 2020

De Erasmus Universiteit Rotterdam publiceerde haar begroting altijd puntsgewijs in de vorm van een PowerPoint. Eind 2019 was er behoefte aan een lopend verhaal met meer toelichting en meer verband tussen de verschillende onderdelen. Halverwege het proces sprongen wij in. Wij ontvingen data en toelichtingen van afdelingen in de vorm zoals zij dat zelf gewend waren. Wij schreven – in nauwe samenwerking met de eindverantwoordelijke – de verbindende en toelichtende teksten. Zo werd het een document dat leesbaar is voor veel bredere doelgroepen. In een korte doorlooptijd is het ons gelukt het verhaal te leveren. In het Engels.