Erasmus MC zelfevaluatie

Eens in de zes jaar is er een kwaliteitsbeoordeling van het wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC. Daarvoor moet de organisatie een rapport met zelfevaluatie schrijven (in het Engels). Dit rapport bevat bijdragen vanuit verschillende afdelingen, volgens een vast format en geclusterd in thema’s. Om zorg te dragen voor correcte taal en consistente stijl deden wij (eind)redactie over alle – bijna vijftig – aangeleverde deelrapporten. We hebben dit omvangrijke project vlot doorlopen en tot grote tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.