Doorontwikkelingbewonersmagazine

Opdrachtgever

woningcorporatie Woonbron

Vraag

volledige productie van het bewonersmagazine

Doorlooptijd

3 maanden, van redactievergadering tot deurmat

 

De opdrachtgever

Woonbron is een van de grote woningbouwcorporaties in de regio Rotterdam. Met meer dan 4.500 woningen in hun portefeuille drukken zij hun stempel op het sociale woonbeleid van de gemeente. Woningbouwcorporaties trekken vaak aan het kortste end als het aankomt op klantcontact. Het draait toch het meeste om klachten.

De vraag

Hoe blijf je bewoners aanspreken? Wat willen ze weten van een corporatie? En welke rol speelt een bewonersmagazine daarin? Twee keer per jaar verzorgen wij de volledige productie van ‘Wonen’. Van tekst tot fotografie en van opmaak tot drukwerk. Deze vragen nemen we daarin mee.

Onze aanpak

Een magazine maken begint met een heldere bladformule. Het doel van het magazine, richtlijnen voor tekst, fotografie en opmaak, vaste rubrieken; met een heldere bladformule hebben we houvast tijdens de productie. Die begint altijd met een redactievergadering. We stellen onderwerpen vast en bepalen de invalshoeken. Omdat wij veel op pad gaan en bewoners spreken voor artikelen, horen wij op een andere manier van de huurder. Deze informatie nemen wij mee in de redactievergaderingen. De opdrachtgever stelt onze frisse blik op prijs. Ook houden wij een vinger aan de pols als het gaat om fotografie en vormgeving. Met meerdere woningbouwcorporaties in onze portefeuille zijn we ook op de hoogte van beleid, actualiteiten en belangrijke verslagmomenten. Dat praat makkelijk. De artikelen voor dit magazine schrijven we allemaal op basis van interviews, waar we met een fotograaf naartoe gaan. Na accordering van alle teksten en beelden, begeleiden we ook de opmaak, doen we de pdf-controle en zorgen we ervoor dat alles op tijd bij de drukker ligt.

Het resultaat

Ruim 60.000 huishoudens in Rotterdam, Delft, Dordrecht en de Nissewaard krijgen twee keer per jaar het bewonersmagazine op de deurmat.