Schrijftraining De Leeuw van Putten

Als relatief kleine organisatie doet woningstichting De Leeuw van Putten veel in eigen huis. Bij het schrijven van voorlichtingsmateriaal en informatie voor bewoners, ontstond toch behoefte aan ondersteuning en advies. Om te komen tot een eenduidige communicatiestijl voor de organisatie.  Op basis van aanwezig materiaal en de wensen van het managementteam, ontwikkelden wij eerst een schrijfwijzer met richtlijnen en voorbeelden, gebaseerd op de kernwaarden van De Leeuw van Putten: persoonlijk, sociaal en betrouwbaar. Na akkoord van het managementteam op deze uitgangspunten ontwikkelden en gaven wij een maatwerk schrijftraining in drie sessies waar een groot aantal medewerkers aan meededen. Resultaat: meer eenduidigheid in de uitingen, maar ook meer draagvlak en onderling overleg over de keuzes die in communicatie gemaakt worden. Zelfs bij het schrijven van e-mails wordt nu bewuster nagedacht over schrijfstijl en gemaakte afspraken.