Contentregiejaarverslag

Opdrachtgever

Meerlanden

Vraag

Jaarverslag 2018

Doorlooptijd

2,5 maand

De opdrachtgever

Meerlanden doet aan afvalinzameling, recycling en reiniging voor gemeenten en bedrijven in Noord- en Zuid-Holland. De organisatie stelt zich ten doel alle afval terug te brengen in de kringloop en richt zich in toenemende mate op het ontzorgen van gemeenten door het integraal beheer van de openbare ruimte en het leveren van dienstverlening op het gebied van gladheidbestrijding.

De vraag

Sinds 2016 zijn wij betrokken bij de jaarlijkse productie het jaarverslag van Meerlanden. Het afgelopen jaar vroeg de organisatie ons niet alleen interviews te houden en artikelen te schrijven, maar ook de hele regie op ons te nemen over het verzamelen, ordenen en produceren van content, inclusief het bewaken van de planning en het verzorgen van correctierondes en versiebeheer.

Onze aanpak

Ons werkplan voor de productie van jaarverslagen bevat drie fases. Allereerst hebben wij in nauw overleg met de opdrachtgever een contentplan ontwikkeld waarin alle onderwerpen en thema’s van het afgelopen jaar een logische plek kregen. In het contentplan leggen we bovendien vast hoe we aan de informatie komen (bijvoorbeeld in de vorm van interviews, onderliggende documenten en reeds geschreven teksten). Tot slot leggen we in het contentplan ook de afgesproken planning op. Zodoende kan elke betrokkene tijdens het traject exact zien en controleren wat we gaan doen en wanneer. Eind januari leverden we het contentplan op. De tweede fase bestaat uit het produceren van content. Wij lezen, spreken, schrijven, leveren eerste versies en verwerken de feedback. Het eindproduct van fase 2 is de complete goedgekeurde content. Dat realiseerden we begin april. De derde fase tenslotte is het opmaken en realiseren van het eindproduct in digitale en/of printvorm. Ook voor dit traject kunnen wij de regie nemen; in het geval van Meerlanden hebben wij wel meegedacht over visualisatie en beelden, maar werd de regie van de productie intern gedaan.

Het resultaat

Binnen de afgesproken tijd en budget ligt er een jaarverslag waar de opdrachtgever heel tevreden mee is. Op basis van het contentplan kunnen we bovendien heel gedetailleerd inzoomen op onderdelen die we het volgend jaar weer anders willen en wat dat betekent voor proces en product.