Inleven in de onderwijswereld

Opdrachtgever

ministerie van OCW

Vraag

een lang en kort artikel voor de website leraar.nl

Doorlooptijd

iedere week

 

De opdrachtgever

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de website leraar.nl speciaal opgezet voor leraren in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs en het mbo. Met nieuws, reportages, interviews en aankondigingen van evenementen. De website wil leraren een platform bieden met informatie en artikelen over collega-leerkrachten.

De vraag

Maak wekelijks een lang en een kort artikel. Met veel praktijkvoorbeelden waar leerkrachten zelf aan het woord komen. Het is de bedoeling om de verbinding te versterken tussen het praktijkveld van de leraren en de beleidsmakers op het ministerie.

Onze aanpak

We hebben al veel kennis in huis over de onderwijswereld. Daardoor komen wij met originele invalshoeken, die we afstemmen met het ministerie. We vermijden ambtelijke taal en schrijven vlotte teksten. Het kan gaan over gadgets in de klas, het nieuwe curriculum, maar ook het belang van beweging voor leerlingen, groene schoolpleinen en frisse lucht in de lokalen. Een onderwerp dat vaak aan bod komt is een deeltijdstudie volgen naast het werk als leraar. Hoe is het om als leerkracht zelf door te leren? We laten de leraren zelf aan het woord!

We werken voor dit project samen met Communicatiebureau HVR Group. Zij verzorgen vooral het technische web-gedeelte en wij leveren de artikelen. Tweewekelijks is er een redactievergadering op het ministerie van OCW in Den Haag.

Het resultaat

Aansprekende artikelen voor en over leraren.

 

Meer cases