Groen

Schrijven over duurzaamheid is een specialisme van ons bureau. We schrijven jaarlijks een groot aantal jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen en hebben veel kennis van internationale standaarden en ontwikkelingen, zoals GRI, de Governance Code, SDG’s en IIRC. Vaak werken we daarbij samen met de consultants van Sustainalize die organisaties adviseren bij strategieontwikkeling, performance en verslaglegging.

Core & more

We ondersteunen organisaties bij de doorontwikkeling van hun jaarverslag. Bijvoorbeeld bij het uitsplitsen in een core en more verslag en bij de omslag naar digital first. En/of bij het beter laten aansluiten van nieuwe onderwerpen, zoals maatschappelijke uitdagingen en SDG’s, op┬áde traditionele beschrijvingen. In de opbouw en inhoud van het jaarverslag maken wij een directe koppeling naar visie, strategie en jaarplan van de organisatie, waardoor het document voor meer stakeholders – ook intern – relevanter en interessanter wordt.

In 2019

Wij maakten de jaarverslagen voor ASN, AS Watson (Kruidvat), CZ, FMO, Heijmans, Havenbedrijf Rotterdam, Juva, Meerlanden, Oost NL, Tergooi, Topsector Tuinbouw, Van Oord en Woonstad Rotterdam.